!!! AFDELING IS OPGEHEVEN !!!

                                                                                                                                                                                   landelijk bureau DKK

= * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = *

de ACTIVITEITEN, SOOS en KOFFIEOCHTEND blijven bestaan

 

het afdelingsbestuur ziet geen taken meer voor haar

de verantwoording ligt weer bij de plaatselijke diaconieën

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Het NIEUWE logo van Dit Koningskind

nw_logo_dkk.jpg

de uitleg staat in KLEUR van september (blz 6)

 

* = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = *

dit Koningskind ondersteunt christenen met een beperking – en allen die bij hen betrokken zijn – bij de integratie in kerk en samenleving. Wij doen dit vanuit bijbelse principes zoals beleden in de gereformeerde kerken.

De afdeling omvat provincie Friesland. Wij zijn vooral actief binnen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Christelijke Gereformeerde Kerken,
maar ook de leden uit de Protestantse Kerken Nederland en de Vrije Babtisten mogen meedoen aan de activiteiten.

STEUN ONS .......

Opgaveformulier Steun DKK

Ja, ik steun dit Koningskind!

Akkoord verwerking persoonsgegevens

Vormgeving door douglas design